Assistansersättning | Personlig assistans | Ansöka om assistansersättning

Personlig assistans

Sedan Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade infördes 1994 har det skett stora förändringar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Att ha personlig assistans möjliggör för de assistansberättigade att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt.

Personlig assistans ska vara ett stöd format efter den specifika individen och dennes behov. Till skillnad från annan vård och omsorg utförs assistansen av ett begränsat antal individer vilket medför att dessa har god kännedom om den assistansberättigade.

En personlig assistent är en person som hjälper till i det dagliga livet med saker den assistansberättigade behöver stöttning med. Assistenten kan vara en familjemedlem, en vän eller en utomstående person. Assistenten får sin lön utbetald av den assistansanordnare som den assistansberättigade valt.

För att ha rätt till assistansersättning ska man ha ett eget boende. Med detta menas att man exempelvis kan ha en egen lägenhet eller bo tillsammans med sin familj. Om man bor i en gruppbostad eller i en bostad med särskilt stöd och service har man inte rätt till assistans så länge man bor kvar där.

När man har fått ett beslut om personlig assistans ska man välja assistansanordnare. Man kan välja att antingen ha kommunen, ett privat assistansbolag eller att man själv anordnar assistansen. Att själv anordna assistansen har blivit svårare sedan 2011, numera krävs det tillstånd från socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. Att ansöka om detta tillstånd är tyvärr en dryg process som kräver mycket kunskap och arbete.

2013 ligger schablonbeloppet för assistansersättningen på 275 kr i timman. Det betyder att för varje timme som den assistansberättigade har beviljats personlig assistans betalar Försäkringskassan ut 275 kr. Schablonbeloppet justeras årligen av regeringen. I vissa fall kan man få ett högre belopp beviljat. Detta kan exempelvis motiveras av att den assistansberättigade behöver ha assistenter med specialutbildning. För närvarande är maximal ersättning med förhöjt timbelopp 308 kr.