Assistansersättning | Personlig assistans | Ansöka om assistansersättning

Ansöka om assistansersättning

  • Ansökan om assistans består av en ansökningsblankett samt läkarintyg som skickas in till Försäkringskassan.
  • En vecka efter detta kommer ett brev från försäkringskassan som bekräftar att de mottagit ansökan. I brevet meddelas vem som är handläggare samt hur lång tid handläggningen beräknas ta. Räkna med fyra månader från det att ansökan skickats in.
  • Den assistansberättigade träffar handläggaren där de tillsammans går igenom hjälpbehovet.
  • Handläggaren sammanställer sedan hjälpbehovet och ansökan skickas vidare till en beslutsfattare som fattar beslut om assistans.
  • Beslutet meddelas via brev. Där meddelas om personlig assistans beviljats samt hur många timmar som beviljats.

När du beviljats personlig assistans och inte har tagit beslut om assistansanordnare är det dags att göra det nu. Du kan välja mellan kommunen, privat anordnare eller att själv driva assistansen. Läs mer ovan. Detta beslut ska du sedan meddela försäkringskassan då det är dit assistansersättningen betalas ut.

Tips vid ansökan om personlig assistans

Ta hjälp! Många assistansbolag har jurister som erbjuder kostnadsfri juridisk expertis. De hjälper dig under hela ansökningsprocessen samt närvarar vid mötet med Försäkringskassan. Eftersom juristerna vet exakt hur en ansökan ska formuleras ökar sannolikheten att du får det antal timmar du har rätt till.

En annan fördel med att ta hjälp av ett assistansbolag med ansökan är att du har möjlighet att få ersättningen utbetald retroaktivt från Försäkringskassan. Det är inte möjligt om du först skriver avtal med ett assistansbolag efter det att beslutet om assistansersättning kommit.

Om du fått avslag på din ansökan kan du ta kontakt med kommunen för att eventuellt beviljas assistansersättning från dem.